1960-1980

Ir. H. van Willigen

Henk van Willigen werkte van 1968 tot 1992 bij de RIJP en was betrokken bij de stadsontwikkeling van Almere. Hij maakte een van de eerste schetsen voor de meerkernige stad in een hoekje van de polder. Een schets waar de A6 toen nog kaarsrecht doorheen liep. Van Willigen bedacht als stedenbouwkundige van de eerste kern ook de haven waaraan Almere Haven z´n naam te danken heeft. Uitspraak: “Een van de grote discussiepunten binnen het Projektburo was de vraag of er wel een haven moest komen en zo ja of die haven dan een verbinding met binnendijks water moest krijgen.

Drs. P. Davelaar

Piet Davelaar, planoloog, zat in de werkgroep Zuidweststad, de voorloper van het Projektburo Almere. Hij was een van de schrijvers van het rapport ‘Verkenningen omtrent de ontwikkeling van de nieuwe stad Almere in Flevoland’, dat de basis vormde voor de ontwikkeling van Almere. Hij maakte van het begin tot 1984 deel uit van het Projektburo Almere. Uitspraak: “Er had op rijksniveau een autoriteit moeten zijn die Almere had kunnen beschermen en pushen. Die autoriteit had ervoor kunnen zorgen dat de sociaal-economische ontwikkeling vlotter van de grond was gekomen.”

Prof. Dr. Van Duin

Prof. Dr. Van Duin was directeur van de RIJP van 1975 - 1989. Van Duin was verantwoordelijk voor de inrichting van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Dankzij zijn inbreng werd het groen de drager voor de stad en is er gekozen voor een meerkernige opzet, iets waar overigens niet iedereen voorstander van was. Van Duin had een – zeker voor een techneut – opmerkelijk hartenwens voor de nieuwe stad: een spiritueel centrum, in de vorm van een klooster of meditatiecentrum. En dan in combinatie met culturele en wetenschappelijke activiteiten.

Tags:  

Gemeentevorming

De gemeentevorming was de taak van de ‘landdrost’, het hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Cultuur

Prof. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, zei in november 1976: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij als overheid veel – erg veel – van de eerste bewoners gaan vragen. Zij wonen in feite op een hoekje van een gigantische bouwplaats met alle problemen van dien. Bovendien ontbreekt er nog veel. Het zal de eerste maanden behelpen worden.”

Eerste bewoners

Het is 1975. In de nog lege Flevopolder staat een handjevol stacaravans bij elkaar te kleumen. Het Bivak is het onderkomen voor de kwartiermakers van het nog niet bestaande Almere. Drie Rijkspolitiemensen, twee medewerkers van nutsbedrijven, twee ambulancemannen en de concïerge van het houten gebouw De Haak dat als kantoor dienst deed. Eigenlijk zijn de Bivakkers de allereerste bewoners van Almere. In totaal 13 volwassenen en 9 kinderen. De kinderen gaan naar school in Muiderberg, waar de Bivakkers ook naar toe gaan voor een halfje wit.

Projektburo Almere

Een gevarieerde werkgroep ‘Projektburo Almere’, startte met de voorbereiding van de nieuwe stad, die de werknaam ‘Zuidweststad’ droeg. Het Projektburo bestond uit een groep deskundigen uit verschillende disciplines. Over het algemeen mensen uit omringende steden die helemaal niks hadden met de lege, agrarische polder. En ze hadden zeker niet veel op met de tradities en regels van de RIJP waar het bureau deel van uitmaakte. Het Projektburo Almere groeide desondanks uit tot een creatieve denktank die veel voor elkaar kreeg.

Rijksdienst IJsselmeerpolders

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) was onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De RIJP was verantwoordelijk voor de inrichting van de nog maagdelijke Flevopolder. De RIJP zwaaide vanuit haar enorme kantoor dat het silhouet van Lelystad als een kathedraal beheerste. Almere is dus bedacht in Lelystad. Geen onbelangrijk gegeven, het plan voor Almere zette zich tegen dat van Lelystad af, als een puber tegen al te dominante ouders....

Een tweede overheidsorganisatie was verantwoordelijk voor het bestuur van de nieuwe poldersteden, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Dit was de ZIJP (slechts één letter verschil), het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

De RIJP stelde een werkgroep aan, het Projektburo Almere om het project Almere in goede banen te leiden.

Inhoud syndiceren