1960-1980

De Roef

Café-restaurant De Roef was die eerste jaren het centrum van het nog kleine Almere waar het echtpaar Dudok Smit de scepter zwaaide. Het handjevol pioniers kon er vanaf de eerste dag een biertje halen. Of biechten. Of toneelspelen. De Roef was met recht een multifunctioneel gebouw: restaurant, kroeg, theater en kerk ineen. En hypermoderne kolos - een ontwerp van PBA architect Bram de Wild - met Cortenstaal bekleed, net als later Corrosia. Bruin was nu eenmaal de kleur van Almere Haven en van de jaren ‘70.

Cultuur

 

[foto stoomfestival]

Prof. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, zei in november 1976: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij als overheid veel – erg veel – van de eerste bewoners gaan vragen. Zij wonen in feite op een hoekje van een gigantische bouwplaats met alle problemen van dien. Bovendien ontbreekt er nog veel. Het zal de eerste maanden behelpen worden.”

Almere Haven

Het plan van Almere Haven is een stijlbreuk in de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Het rechte, strakke Nagele werd, ondanks praktische bezwaren in het gebruik, algemeen erkend als een gaaf voorbeeld van modernisme, een mijlpaal. En toen was daar opeens die grillige, quasi organische plattegrond van Almere Haven. Terwijl er nog gebouwd werd aan de eerste buurt, barstte de kritiek al los: Kneuterigheid, bloemkoolstedenbouw!

J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Ir. J.F. de Hartog

Jan Frans de Hartog kwam eind 1976 naar de polder om aan Almere Haven te werken. In 1980 werd hij de stedenbouwkundige van Almere Buiten en vanaf de gemeentewording in 1984 nam hij de leiding van de afdeling Stedenbouwkundig Ontwerp op zich. Tot zijn afscheid in 2002 loodste hij zijn afdeling door woelige tijden, met enerzijds een constante bouwproductie van 3000 woningen per jaar en anderzijds de continue dreiging van personeelsstop tot bijna een complete privatisering van de ontwerpafdeling.

Ir. H. de Boer

Henk de Boer, architect en stedenbouwkundige, heeft van 1975 tot 1978 als lid van het Projektburo aan Almere Stad gewerkt. Hij maakte het structuurplan, stedenwijk en de eerste aanzet voor het stadscentrum.

Uitspraak: “Ik ben blij dat Almere op een gegeven moment een gemeente geworden is. Daardoor kon de bevolking, georganiseerd via de politiek, meer grip op het groeiproces krijgen. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe beter het is.”

Ir. B.S. van der Weide

Bouwe van der Weide werkte vanaf 1973 bij het Projektburo Almere. Hij hield zich aanvankelijk bezig met de bodemgesteldheid maar was later de projectleider van Almere Stad.

Uitspraak: “In het begin werd duidelijk hoe de oude rivier De Eem door de bodem van Almere kronkelt. Daar is echt rekening mee gehouden in de bouw. De ligging van Almere Stad bijvoorbeeld, is daar mede door bepaald.”

Prof. Ir. D.H. Frieling

Dirk Frieling was zes jaar lang hoofd van Projektburo Almere en bleef tot 1989 als lid van de RIJP directie betrokken bij de stad. Als geïnspireerd centrale regisseur heeft hij een grote invloed gehad op de totstandkoming van de stad. Eigenhandig schreef hij 'in een weekend' het boekje Structuurplan Almere Haven, ook de naam is van hem afkomstig.

Ir. F. van der Veen

Fred van der Veen maakte van het begin tot 1978 als socioloog deel uit van het Projektburo Almere. Met zijn rapport “Almere, 250.00 inwoners in 25 jaar” bracht hij toen er nog helemaal niets was, beeldend over wat dat voor de bewoners zou betekenen. Tot in het kleinste detail: Elke dag een kind erbij in de klas.

Tags:  

Ir. J.W.C. Bruggenkamp

Jan Wouter Bruggenkamp kwam in 1972 als stagiaire van Laumanns op het Projektburo. Hij maakte zich sterk voor het behoud van de Noorderplassen en Lepelaarplassen, richtte als landschapsontwerper onder meer het groen rond stadsautowegen in en tekende de Leeghwaterplas.

Inhoud syndiceren