Cultuur

Prof. ir. R.H.A. van Duin, directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, zei in november 1976: “Wij zijn ons ervan bewust dat wij als overheid veel – erg veel – van de eerste bewoners gaan vragen. Zij wonen in feite op een hoekje van een gigantische bouwplaats met alle problemen van dien. Bovendien ontbreekt er nog veel. Het zal de eerste maanden behelpen worden.”

De prof had gelijk: het was behelpen voor de pioniers die eerste periode. En om het een beetje gezelliger te maken, rezen de clubs als paddestoelen uit de grond. Onder andere de Toneelvereniging Almere en het eerste zaadje cultuur was daarmee gezaaid. En niet onverdienstelijk: in maart 1978 slepen ze twee van de vier prijzen in de wacht tijdens een jaarlijks concours voor amateurgezelschappen. Café-restaurant De Roef is het kloppend hart van het nog kleine Almere. Het is repetitieruimte, kleedkamer en bühne tegelijk, een theater is er nog niet.

Uitgekiende plannen waren er nauwelijks, bevlogenheid des te meer. Bevlogenheid was ook de basis voor het vermaarde muziekfestival Jazz below the Sea dat in 1994 voor het eerst georganiseerd werd en tot op de dag van vandaag iedere zomer plaatsvindt op de Grote Markt.

Daarnaast kent Almere een aantal vaste evenementen zoals het Havenfestival en het Stoomfestival.

Midden jaren '80 werd er een adviescommissie ingesteld om een kunstbeleid voor beeldende kunst te ontwikkelen.