Infrastructuur

Het is 4 juni 1969. De brug tussen het oude en het nieuwe land wordt geopend. De Hollandse Brug, waar Almeerders nu dagelijks overheen kruipen naar en van hun werk, was in 1969 een lege streep in een onmetelijke ruimte. Toen de brug over, een avontuur! De polder was nauwelijks opgedroogd. De bodem zo drassig dat je extra grote ‘sneeuwschoenen’ nodig hebt om niet voor eeuwig vastgezogen te worden in het drijfzand. Wie een paar keer op en neer sprong, voelde de grond onder zich golven. De A6 was er nog niet, Lelystad was bereikbaar via de dijk.

Tot op de dag van vandaag blijft infrastructuur een heet hangijzer. Almere loopt op veel gebieden achter de feiten aan: het aantal inwoners groeit harder dan de voorzieningen. Inmiddels is het Rijk akkoord gegaan met de uitdrukkelijke wens van Almere om de bereikbaarheid te verbeteren. Er zijn plannen om de A1, A6, A9 en A10-oost te verbreden en de Flevospoorlijn te verdubbelen en ook de Hollandse Brug is na veiligheidsproblemen versneld aangepakt.