Drooglegging

Op 13 en 14 januari 1916 braken er rond de Zuiderzee op tal van plaatsen de dijken door als gevolg van een stormvloed en hoge waterstand in de rivieren. In Noord Holland vielen doden. Het bracht een ommekeer in het denken teweeg en op 14 juni 1918 werd onder bezielende leiding van ir. Cornelis Lely, de Zuiderzeewet aangenomen waarin besloten werd de Zuiderzee in te polderen. In 1955, werd het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP) ingesteld en werd begonnen met de drooglegging van oostelijk Flevoland.

Om de modderzooi steviger te maken, werd vanuit een vliegtuig rietzaad gestrooid. Het riet schoot omhoog en zoog het water uit de bodem, geholpen door een ondergronds afwateringssysteem. Daarna werd er zand opgespoten. Heel veel zand. Vanaf de dijk keek je uit over die desolate, grijze zee van zand waar je een paar jaar eerder nog over de woeste baren uitkeek.

 

Image does not exist anymore or an invalid image
Tags: