Bestuur

Stadswapen

Uiteraard heeft het wapen van Almere alles met water te maken. Het schild is zwart en rood. In het hart van het schild staat een koggeschip afgebeeld, op het zeil een witte lelie. Twee dappere zilveren zeepaarden met vurig rode hoeven en vinnen de en benadrukken dat de stad op de zee is veroverd. Het wapen draagt een kroon van drie bladeren en twee parels. De ontwerper van het wapen is een oud burgemeester van Ooststellingwerf, de heer Bontekoe.

BouwRai

In 1990 werd de allereerste buitenexpositie van koop en huurwoningen door de Nationale Woningraad (NWR) en de RAI georganiseerd: de BouwRai. Opdrachtgevers en achitecten werd gevraagd hun visie op het 'wonen in de toekomst' te geven. Muziekwijk was de eerste locatie voor de BouwRai. Bezoekers konden terecht om negentien toekomstvisies - onder andere het project 'Vrouwvriendelijk wonen in de jaren negentig' - te bewonderen, allemaal gebouwd rond station Almere Muziekwijk.

Politieke Markt

Begin 2004 startte Almere met een nieuwe vorm van besturen: de Politieke Markt. De bekende raads- en commissievergaderingen die van oudsher de verschillende onderwerpen behandelden, bestaan niet meer. Het hele proces van informatieverzameling, argumentatie, debat en besluitvorming vindt wekelijks plaats tijdens de Politieke Markt op de donderdagavond.

J.C.J. Lammers

In 1976 werd Han Lammers landdrost van het ZIJP. In 1984 werd hij burgemeester van Almere. Lammers Met zijn voorliefde voor het democratisch proces kreeg hij de gemeentewording vroegtijdig voor elkaar. Hij was een groot pleitbezorger van de spoorlijn en zonder hem had het jaren langer geduurd voor de trein in de polder reed.

Gemeentevorming

De gemeentevorming was de taak van de ‘landdrost’, het hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Bestuur

Van Raad van Overleg tot Politieke Markt. Almere is niet vies van het zelf vormgeven van democratische spelregels.

Tags:  
Inhoud syndiceren