Naamgeving

Stadswapen

Uiteraard heeft het wapen van Almere alles met water te maken. Het schild is zwart en rood. In het hart van het schild staat een koggeschip afgebeeld, op het zeil een witte lelie. Twee dappere zilveren zeepaarden met vurig rode hoeven en vinnen de en benadrukken dat de stad op de zee is veroverd. Het wapen draagt een kroon van drie bladeren en twee parels. De ontwerper van het wapen is een oud burgemeester van Ooststellingwerf, de heer Bontekoe.

Aelmere

De Romeinse schrijver Tacitus vertelt dat Germanicus, de zoon van Drusus, onder meer over het Flevo Lacus, een binnenmeer in het hart van het huidige Nederland, naar de Eems voer. In de Middeleeuwen is het Flevomeer uitgegroeid tot het Almere. Deze naam komen we voor het eerst tegen in een levensverhaal over Bonifatius die, alvorens hij in 754 bij Dokkum vermoord werd, over het Aelmere (palingmeer) voer. In het goederenregister van de Utrechtse Sint Maartenskerk wordt de naam Almere tweemaal genoemd.

Naamgeving

Zuidweststad. Dat was de werknaam die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) voor de nieuwe stad hanteerde. Om te voorkomen dat het de definitieve naam voor de nieuwe stad zou worden, is eind 1970 gekozen voor de naam Almere.

Tags:  
Inhoud syndiceren