Gemeentevorming

De gemeentevorming was de taak van de ‘landdrost’, het hoofd van de ZIJP. Voor de instelling van Almere trad in 1976 een nieuwe landdrost aan: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam.

De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Ondanks alle ophef vergaderde de Tweede Kamer in juni 1983 over het wetsontwerp van de gemeentewording Almere en Zeewolde. Te zien aan de toehoorders was het een lange zit. De enige lachende op de foto is Han Lammers, rechts met papier in de hand. En terecht, want het kabinet stemde in en Almere kreeg eindelijk een democratische bestuur.

 

Image does not exist anymore or an invalid image