Stadshart

Almere op de tekentafel vertoonde nog geen duidelijk stadshart. De mensen van het Projektburo Almere vonden wel dat er een clustering moest zijn van belangrijke voorzieningen, maar hoe dat centrum eruit moest gaan zien, was onduidelijk. Men was het er wel over eens dat het centrum zowel behoeftenvoorziening als lokaas moest worden.

In 1994 verscheen de nota 'Aanloop Nota Centrum Almere 2005' waar voor het eerst een duidelijker beeld geschetst werd van wat het stadshart moets gaan worden. De behoefte aan een hart groeide Almere dreigde een losse verzameling huizen in de Randstad te worden, een hart moest helpen de stad meer eenheid en smoel te geven.

In de nota werden een aantal kernwaarden geschetst. Bereikbaarheid moest de grote troef worden. Andere stadscentra zijn nagenoeg onbereikbaar per auto, in Almere moest je met de auto in het stadshart kunnen komen. Het moest ook gezellig worden, dankzij een vermenging van wonen, winkelen en werken en een grote dichtheid. Een skyline aan het Weerwater zou de stad uit de polderklei trekken en zichtbaar maken voor een ieder die op de A6 voorbij scheurt.

Projectleider Kor Buitendijk en zijn team kozen uiteindelijk voor de beroemdste architect van Nederland om de klus te klaren. Rem Koolhaas van het Office of Metropolitan Architecture (O.M.A.) werd op 1 december 1994 uitgeroepen tot winnaar van de competitie voor de ontwikkeling van het stadshart. O.M.A. kwam met een briljant plan. Door het maaiveld 'op te tillen'ontstond veel meer ruimte. En zo gebeurde het. In de vlakke polderstad werd een heuvel aangelegd. Onder dat gebogen maaiveld kwam infrastructuur: wegen, busbanen, fietspaden. Op en rond de heuvel ontstond een gebied met precies die dichtheid en functiemenging waar in 1994 al naar verlangd werd.

Heel 2005 werd er geheid en gebouwd. Almeerders probeerden een glimp op te vangen van wat er zich achter de schuttingen rond het bouwterrein afspeelde. Vlak voor de opening ging het mis. De veiligheid kon niet gegarandeerd worden. Een storm in een glas water, zo bleek uit onderzoek. Voorjaar 2006 ging het Stadshart eindelijk open voor het publiek, net op het nippertje voor het bezoek van de koningin op Koninginnedag. 

 

Image does not exist anymore or an invalid image