Meerestein

Het stadhuis was er nog niet in 1980. Wat er wel was: gebouw Meerestein, kloppend hart van de kleine stadse gemeenschap. Een multifunctioneel gebouw kun je wel zeggen. Ambtenaren hadden er overdag hun werkplek, de toekomstige bewoners werden er ontvangen op druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten en op zaterdagavond werd het voorlichtingszaaltje omgetoverd tot bioscoop en op zondagochtend werden er kerkdiensten gehouden. “En dat het de avond ervoor als bioscoop werd gebruikt, was op zondagochtend goed te merken,” weet de eerste stadse dominee Hasper nog. Meerestein diende ook nog een tijdje als allereerste disco. Gebouw Meerestein werd later afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van het centrum en later het stadshart, waarmee een stukje geschiedenis verdween.