Almere Poort

Almere Poort. Een gigantische zandvlakte aan het IJmeer. Het vierde en nieuwste stadsdeel van Almere, bewaakt door een strenge dijk. Vanaf die dijk uitzicht op de hoogbouw van Amsterdam en de geveltjes van Durgerdam. De andere kant van Poort wordt begrensd door de A6. In totaal komen er 11.500 woningen en 25.000 arbeidsplaatsen.

Op woensdag 23 april 2008 meldden de eerste bewoners zich om hun intrek te nemen in de wijk Europakwartier, in de Hollandse Meesters huizen. Wethouder Adri Duivesteijn overhandigde hen de huissleutel en trad daarmee in de voetsporen van minister Westerterp die in november 1976 de eerste bewoners van de nieuwe stad welkom heette.